Blog

Jak stworzyć projekt wnętrza biura na wodzie – regulamin krok po kroku

Jak stworzyć projekt wnętrza biura na wodzie – regulamin krok po kroku

Regulamin konkursu „BARGEWORK – BIURO NA WODZE” (jak i każdy inny regulamin) jest zbiorem przepisów określającym wewnętrzne normy postępowania i tworzenia prac. Czytając go, można czasem zapomnieć, jakie jest sedno konkursu – kreatywność pisana przez duże K. Poniżej przedstawiamy zasady w pigułce.

Udział w konkursie
Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zespołów zaś, co najmniej jeden z jego członków musi mieć obywatelstwo polskie.

Kreatywne podejście
Głównym zadaniem konkursowym jest stworzenie nowoczesnego, ergonomicznego projektu wnętrza pierwszego w Polsce biurowca na wodzie, który będzie stymulować twórcze myślenie. Powinien on kreować nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń, maksymalizującą spotkania, uwalniającą potencjał zasobów ludzkich oraz pobudzając rozwój pracowników, poprzez przemyślany układ pomieszczeń i dobór poszczególnych elementów składowych.

Warunki techniczne
Projekty powinny być przygotowane w formie renerów 3D, aczkolwiek każda forma graficzna, która pozwoli na ich ocenienie jest dozwolona. Przekrój całego obiektu ma zostać zaprezentowany w skali 1:100 i detalu 1:50, na powierzchni podłogi 10 x 40 m z ujęciem co najmniej 4 stref: sanitarnej, rekreacyjnej, biurowej i prezentacyjnej. Pliki konkursowe należy dostarczyć w formacie JPEG, PNG lub PDF. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystania rozwiązań partnerów Technologicznych inicjatywy firm: Anwis, Entra, Roca, NOVET. Produkty muszą łączyć się koncepcyjnie z konstrukcją budowli, pomieszczeniami oraz z jej dekoracją. Zwycięski projekt wybierze jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele świata nauki i renomowani architekci.

Termin składania prac
Prace konkursowe można zgłaszać od 15 stycznia do 5 maja 2015 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.bargework.com.

Nagroda
Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 20 000 zł. Zostaną również przyznane dwa wyróżnienia po 1000 zł. Dodatkowo autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na wystawę „Architektura przyszłości… na wodzie?” oraz debatę o znaczeniu architektury na VI Kongresie Stolarki Polskiej w Mazurkas Conference Centre & Hotel**** w Ożarowie Mazowieckim.

Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 maja 2015 roku podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej w Mazurkas Conference Centre & Hotel**** w Ożarowie Mazowieckim.
Powodzenia!