Blog

Prezes fundacji Bargework o Projekcie

Naszą misja jest przywrócić ludziom możliwość pracy i kreatywnego tworzenia w ekologicznym, zbliżonym do natury środowisku. Chcemy również pokazać, że w Polsce również tworzone są innowacje a Projekty BARGEWORK nie tylko zapadają w pamięć jako MEM’y, za pomocą wyglądu ale i potencjalnych ekologicznych rozwiązań innowacyjnych. Tu zacytuję Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Leszka Ruszczyka: „Dzięki takim inicjatywom zmieniamy również postrzeganie Polski na świecie.”

Marcin Wojciechowski
Prezes Fundacji BARGEWORK oraz Creative Director w Innowacyjnej Grupie Marketingowej Aveex