(Bez tytułu)

(Bez tytułu)

Karolina Rączka - przedstawicielka zwycięskiej grupy; Nikolay Kirov - Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych Akademii Leona Koźmińskiego, Prezes Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.; Prof. dr hab. Witold Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego; Profesor dr hab. inz. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej; Dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj - prof. PO, Kierownik Katedry Budownictwa i Architekltury Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej