(Bez tytułu)

(Bez tytułu)

Prof. dr hab. Witold Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego; Karolina Rączka - przedstawicielka zwycięskiej grupy; Profesor dr hab. inz. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej