NASZA HISTORIA

BARGEWORK

BIURO NA WODZIE

Ideą projektu BARGEWORK© – BIURO NA WODZIE jest przywrócenie ludziom możliwości pracy i tworzenia w ekologicznym i zbliżonym do natury środowisku.

W ramach projektu odbył się konkurs w którym wyłonione zostały najciekawsze prace. Wyzwanie projektowe podzielone zostało na dwa etapy. 

Dodatkowo w 2016 roku w ramach projektu Bargework odbył się konkurs przy współpracy miasta Opole na bryłę biura na wodzie oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. 

Celem pierwszego etapu konkursu było

zaprojektowanie bryły budynku BIURA NA WODZIE.

Ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności

oraz ekologii.

135

W konkursie wzięło udział 135 projektów

20000

Nagroda główna
wyniosła 20 000 zł

5X1000

Wyróżniono 5 prac
które otrzymały po 1000 zł

Drugi etap obejmował zaprojektowanie wnętrza pierwszego w Polsce biura na wodzie.

Założeniem było stworzenie innowacyjnej przestrzeni do pracy sprzyjającej produktywności.

Ważnym aspektem projektu było zachowanie kontaktu

z naturą przy jednoczesnym połączeniu aspektów życia w mieście.

100

W konkursie wzięło udział 100 projektów

20000

Nagroda główna
wyniosła 20 000 zł

4/20

Wyróżniono 20 prac
w tym 4 wyróżnienia finansowe

Trzeci etap polegał na opracowaniu barki wraz z przystanią która będzie

znajdowała się w Opolu. Przy współpracy z władzami miasta Opole

Oraz Politechniką Opolską na lokalizację wybrano obszar w pobliżu

Parku Nadodrzańskiego.

22000

Licencja wieczysta
Designer Studio o wartości
ponad 22 000 zł

10000

Nagroda główna
wyniosła 10 000 zł

4

Wyróżniono 4 prace
PODSUMOWANIE

KONKURS

BARGEWORK

Konkurs skierowany był nie tylko do doświadczonych architektów i projektantów lecz także do studentów. Odbyły się wykłady z blisko 300 studentami architektury aby zachęcić do uczestnictwa oraz przybliżyć idee stojącą za tym przedsięwzięciem.

Projekty oceniało jury w skład którego wchodzili przedstawiciele świata nauki oraz renomowani architekci.

Zwycięskie projekty prezentowały były między innymi na targach BUDMA oraz na Kongresie Stolarki Polskiej

 

Partnerzy konkursu Bargework

Wszystkie edycje konkursu Bargework uzyskały wsparcie technologiczne oraz merytoryczne od patronów.

I etap konkursu

Partnerzy 1 etapu konkursu na bryłę:

II etap konkursu

Partnerzy 2 etapu konkursu na wnętrze:
Partnerzy 2 etapu konkursu na wnętrze:
Partnerzy Instytucjonalni:
Patroni Medialni:

III etap konkursu

Partnerzy 3 etapu konkursu na bryłę oraz otoczenie biura:
Patronat Honorowy:
Patroni Merytoryczni:
Patroni Medialni: